CHUKUR OKSANA OLEKSANDRIVNA

 • Чукур О.О. Особливості вуглеводного та ліпідного обміну в жінок пременопаузального віку з гіпотиреозом автоімунного генезу// Медична та клінічна хімія. – 2020. - №3 (85). – С.78-93.

 • Пасєчко Н.В., Чукур О.О. Статус вітаміну D у жінок хворих на гіпотиреоз // Матеріали підсумкової LXІIІ науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.– м. Тернопіль (12 червня). – 2020. -С. 24.

 • Чукур О.О., Пасєчко Н.В. Стан йодного забезпечення вагітних жінок у Тернопільській області // Матеріали всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”. – м. Тернопіль(27-28 лютого). – 2020. -С.73-74.

 • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Чукур О.О., Боб А.О. Стан йодного забезпечення дітей та жінок репродуктивного віку в західному регіоні України // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2019. - №7 (5). - C. 40-49.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Ярема Н.І., Савченко І.П., Боб А.О., Смачило І.В., Радецька Л.В., Гаврилюк М.Є., Хоміцька А.І., Чукур О.О. Вплив гіпотиреозу на динаміку метаболічного і гормонального статусу в чоловіків // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. - № 2 (38). - С. 149-153.

 • Пасєчко Н.В., Чукур О.О. Стан йодного забезпечення жінок репродуктивного віку в західному регіоні України // Матеріали IX з’їзду ендокринологів України, присвячений 100-річному ювілею ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України». – м. Харків (19-22 листопада). – 2019. -С. 333.

 • Чукур О.О., Чукур П.А. Стан йодного забезпечення жінок репродуктивного віку у Тернопільському регіоні //Матеріали науково-практичної конференції “Довкілля і здоров’я”. – м. Тернопіль (25-26 квітня). – 2019. -С.57.

 • Чукур О.О. Стан йодного забезпечення жінок репродуктивного віку у Тернопільській області // Матеріали XXIІI міжнародного конгресу “Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених”. – м. Тернопіль (15-17 квітня). – 2019. -С.41-42.

 • Чукур О.О. Динаміка захворюваності й поширеності патології щитоподібної залози серед дорослого населення України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. -2018. -№4 (78). - С.19-25.

 • Боб А.О., Хоміцька А.І., Чукур О.О., Радецька Л.В., Савченко І.П., Боднар Л.П., Квасніцька О.С., Городецький В.Є. Особливості перебігу пневмоній при онкологічних захворюваннях крові // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 1. - С. 141-143.

 • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Чукур О.О. Особливості гормонального і метаболічного статусу у чоловіків з первинним гіпотиреозом //Матеріали науково-практичної конференції ,,Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів''. – м.Тернопіль (11-12 жовтня). – 2018. -С.45-46.